166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

Новини


16/Ноември/2018

На 15.11.2018 г. се проведе събрание на членовете на Сдружение „Нова българска драма“. Дневният ред премина по следните акценти: отчет за изминалото заседание на Фестивала, промени в Устава на Сдружението, избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението, промени в статута на Фестивала и избор на селекционери за предстоящото издание през 2019 г.
Сред решенията, които бяха взети от Общото събрание по статута на Фестивала са:
- промяната на наименованието му на Театрален фестивал „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА“ 2019. Промяната не изключва участието на чуждестранни трупи със спектакли по български автори;
- разширява се диапазонът в направление „Преглед на спектакли“ като се включват куклени постановки за възрастни;
- от досегашните награди отпада тази за чуждестранен спектакъл, като трупите от чужбина ще бъдат отличавани със специален плакет или диплом за тяхното участие;
- учредена е нова награда – на публиката;
- учредено е по статут селекционерите да бъдат двама, един за направление „Преглед на спектакли“  и един за направление „Авторски прочит“;
- утвърдено е УС на Сдружението да бъде в състав: един председател и четирима членове.
На заседанието бяха избрани двамата селекционери на Театралния фестивал „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА“ 2019. Това са младите театроведи Илко Ганев за направление „Преглед на спектакли“ и Катерина Георгиева за направление „Авторски прочит“.
До края на месец ноември ще бъдат изпратени уведомителните писма до всички държавни и частни театрални формации за прием на заявки. 
Срокът за подаване на документи за участие в направление „Преглед на спектакли“ е до 1.02.2019 г. Авторите на непубликувани и непоставяни български драматургични текстове могат да изпращат своите пиеси до 1.03.2019 г.
 

Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov