166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

Новини


12/Януари/2018

Открито съюзно събрание на СО към САБ при шуменския театър се проведе на 11.01.2018 г.

СО към САБ при ДКТ "Васил Друмев" на 11. 01. 2018г.
проведе отворено събрание със следния дневен ред:
Въпроси, свързани с работата ни в театъра, някои от които огласени в публичното пространство.

На събранието присъства почти целия състав, както и актьорите Кольо Стайков и Любен Попов, които вече са извън състава на театъра. На проведеното по установените съюзни правила събрание бях длъжна да разясня някои неща, които изискваха отговора ми като председател на синдикалната организация. Информирах колегите за всички мои действия, свързани със случаите на прекъснати договори по програма "Мелпомена", напуснали театъра колеги по "взаимно съгласие", или предизвестие в последните два месеца. Водила съм разговори по всеки един от тези случаи, включително и за уволнението на Кольо Стайков както с директора на театъра, така и с председателя на САБ - г-н Христо Мутафчиев. По настояване на г-н Мутафчиев съм направила и съответните юридически консултации за установяване на евентуални нарушения на трудовоправното законодателство.

С уважение към правото на реакция на колегите, които огласиха публично проблема съм категорична, че събранието не бе проведено с цел да осъжда правото им да дадат гласност на своите въпроси, но не отричам, че поставих въпроса: Кой ще иска да ни гледа когато превърнем в махленска кавга изнасянето на вътрешни проблеми?

Всички имаха възможност вчера да поставят своите въпроси, да изразят мнения и позиции за всичко, което е свързано с пряката ни работа в театъра. Беше получено и писмо от Николай Гундеров, режисьор на спектакъла "Хористи", адресирано до целия състав.

Въпросите, които имаме към ръководството ще бъдат отнесени към директора - г-н Димитър Димитров. Запознала съм г-н Христо Мутафчиев с въпроси на които имам уверението му, че той ще отговори на срещата с целия състав, насрочена за 26.01. от 13.30 ч. в камерна зала на ДКТ "Васил Друмев" Шумен.

В заключение бих искала да кажа, че благодаря на всички колеги с които заедно се опитахме да намерим начин да възвърнем диалога и добрия тон помежду си. Благодаря за съдействието на САБ в момент, в който театърът от града на Васил Друмев и Добри Войников трябва да доказва , че е достоен продължител на тяхното дело.

Председател на СО към САБ при ДКТ "Васил Друмев": Стефани Лечева


Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov