165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
"ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ"
"НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА" ШУМЕН


Кратка история на Фестивала

МФ „Друмеви театрални празници „ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА”  е фестивал с национално и международно значение,който се провежда ежегодно в гр. Шумен през месец май. Стимулира поставянето на произведения само от български автори. Във фестивала е включено и организирането на Авторски прочити на непубликувани и непоставяни български пиеси.

Историята на Фестивала датира от 1966 год., когато е реализирано първото му издание под името ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ДНИ. Основен организатор и  домакин е Драматичен театър “Васил Друмев” гр.Шумен. По това време директор на театъра е известният  актьор Иван Янчев.

Под името “Друмеви театрални дни”, той се провежда последователно още четири пъти, през период от две години – 1970, 1972, 1974 и 1976 год.  (9 - 16 април) като придобива характер на национален културен форум.
След прекъсване, фестивалът бива възстановен, благодарение усилията на екипа на театъра с директор Димитър Димитров. Първото му възстановено издание е през 1993 год.  Тогава фестивалът се е наричал ШУМЕНСКА ТЕАТРАЛНА СРЕЩА “НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА” и под това име продължава още две свои издания – 1994 г. (25 – 29 април) и 1995 г. (15 – 20 май).

След учредяването на Сдружение “Нова българска драма” с председател на УС Рада Спасова, която е и директор на театъра от 1998 год.до 2008 год., фестивалът отново е възстановен под името ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ “НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА”. От 2008 год. до настоящия момент председател на Сдружението е Илия Раев-директор на Драматично-куклен театър „Васил Друмев” Шумен. В периода от 1999 до 2012 год, Фестивалът се провежда  ежегодно в гр.Шумен от 11-ти до 16-ти май.

На изданието през 2005 година за първи път са поканени чуждестранни театри, поставили български заглавия. Друмеви театрални празници става Международен фестивал.

Според статута на празниците основни съорганизатори са Министерство на културата,  Община Шумен, Съюз на артистите в България, Сдружение “Нова българска драма” и Драматично-куклен театър “Васил Друмев”- Шумен.

Това е единственият български театрален фестивал, в чиято програма са включени АВТОРСКИ ПРОЧИТИ на нови (непубликувани и непоставяни) български пиеси, които всяка година се издават в поредицата “Фестивални пиеси”. До настоящия момент са публикувани 10 тома на сборника, съдържащи номинираните в отделните издания съвременни български драматургични текстове.Сборникът се издава с подкрепата на Общински фонд „Култура” към Община Шумен.

Всяко издание на Фестивала включва традиционно три основни направления:
1. ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ по драматургични произведения на български автори.
2. АВТОРСКИ ПРОЧИТ на непубликувани и непоставяни нови български пиеси.
3. СЪПЪТСТВАЩА  ПРОГРАМА

Наградният фонд на Фестивала включва:
  • Награда за драматургия
  • Награда за цялостен спектакъл
  • Награда за режисура
  • Награда за сценография
  • Награда за музика
  • Награди за актьорско майсторство (мъжка и женска роля)
  • Награда за чуждестранен спектакъл / по български автор /


Повече информация може да видите във Фестивал

Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov