166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      166-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

СцениГоляма зала:
Портал височина: макс. - 6,40 м.; мин. - 4,00 м.
Аванс сцена - 5,00 м.
Дълбочина на сцената - 15 м.
Ширина на сцената - 9,60 м.
Ръчни чиги - 20 бр. действащи
Моторни чиги - 10 бр. действащи
Завеса - функционира
Камерна зала:
Залата разполага с 60 места разположени на практикабли
на 5 нива, които могат да се разполагат в различните части
на залата в зависимост от сценографското решение на
спектакъла.На височина 6 метра над залата върху метална
решетка са разположение осветителни и озвучителни тела.
Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov