165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

Новини


16/Май/2019

На 16.05.2019 г. в рамките на ТФ „Нова българска драма” официално бе сключен договор между Димитър Димитров – директор на ТФ „Нова българска драма” и на ДКТ „В. Друмев” – Шумен  и Васил Чигодидзе – директор на Международен фестивал „Нодар Думбадзе”  и художествен ръководител на Държавен професионален драматичен театър „Александър Цуцунава” – гр. Озургети, Република Грузия.
С този договор Димитър Димитров упълномощи Васил Чигодидзе да представлява Театрален фестивал „Нова българска драма” и ДКТ „В. Друмев”  в Република Грузия и Азербайджан, а грузинският му колега упълномощи  Димитър Димитров да представлява Международен фестивал „Нодар Думбадзе”  и Държавен професионален драматичен театър „Александър Цуцунава” – гр. Озургети в  Република България.
 

Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov