165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      165-ти СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

Новини


23/Април/2019

Днес в камерна зала на театъра се проведе кастинг за новия проект на режисьора Лучиан Сабадос "Кафето Ви" от Хореа Гарбеа. 
Сътрудничеството между тетарите "Мария Филоти" в Браила и Шумен бе обсъждано на работна среща още през юни 2018 г. Тогава ръководствата на двете културни институции се договориха за задълбочаване на връзките, чрез размяна на участия както във фестивали, така и по време на творческия сезон, размяна на режисьори и поставяне на румънски текстове от български режисьори и обратното.

Начало       История       Репертоар       Галерия       Фестивал       Сцени       Художествено-творчески състав       Новини       Програма       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov