162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

 

За нас


    • Рег. № в Министерство на културата - ТНО 0036/1999г.

   • Съдебна регистрация:
Вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд с решение от 1.04.1999г. /ф.дело № 311/ и пререгистрирано, съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с решение на ШОС от 18.12.2001 год.

   • Цел на сдружението:
    Да стимулира създаването и поставянето на сцена на нови драматургични произведения от български автори, да организира провеждането на ежегодни издания на МФ “Друмевите театрални празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА”, както и на националнозначими театрални празници и годишнини.

   • Основна дейност:
    През 1999 г. сдружението беше инициатор на възстановяването на традиционните за гр. Шумен Театрални празници, Театрални срещи и Друмеви дни, обединени под названието Друмеви театрални празници “Нова българска драма”. От 1999 г. до сега сдружението е съорганизатор на седем издания на Друмевите театрални празници “Нова българска драма” заедно с Министерство на културата, Национален център за театър, Община Шумен, Съюз на артистите в България, Фондация “Идея за театър” и ДКТ “Васил Друмев” – Шумен.

   • Направление “Авторски прочит” в програмата на фестивала:
    Особено значимо направление в дейността на сдружението е организирането на Авторски прочити на непубликувани и непоставяни български пиеси в рамките на всяко фестивално издание на “НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА” – направление, което е уникално и не присъства в програмите на другите театрални фестивали в страната. Ежегодно Сдружението набира пиеси на съвременни български автори, организира представянето им на фестивала на ниво “Авторски прочити” и се ангажира с издаването на най-добрите от тях.

   • Издателска дейност:
    Сдружение “Нова българска драма” е автор на идеята и проекта на поредицата “Фестивални пиеси”, която се издава от 2002 година и включва пиесите, представени в Направление “Авторски прочит” на Международния фестивал “Друмеви театрални празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА”.
   I ТОМ - Сборник “Осем фестивални пиеси” (2002 год.), съдържащ осемте наградени текстове от направление “Авторски прочит” на фестивала през годините от 1999 до 2002 г. включително. Сборникът се издава с проект пред Общински фонд “Култура”.
   II ТОМ - “13 фестивални пиеси” (2003 год.) в който бяха включени 13-те текста, представени в авторските прочити на 12-то издание на Друмеви театрални празници “Нова българска драма – Шумен `2003”. Издаден е със съдействието на Община Шумен.
   III ТОМ - “13 фестивални пиеси – 2004” (издаден в края на м. март 2005 г.) с 13-те текста, представени в Авторските прочити на 13-то издание на ДТП “Нова българска драма” (11 – 16 май 2004 г. ). Сборникът спечели Наградата на Шумен за изкуство и култура за 2005 г. в раздел “Литература”.
   IV ТОМ - “10 + фестивални пиеси - 2005” (издаден през м.септември 2005 год.) с пиесите от Авторските прочити на 14-то издание на “НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА” през 2005 г.
   V ТОМ – (издаването му предстои в периода между 01.06.2006 и 14.08.2006 г.), в който ще намерят място пиесите от авторските прочити на 15-то издание на МФ “ДТП НОВА БЪЛГАРСКАТА ДРАМА” (10 – 17 МАЙ 2006 г.) и се посвещава на 150-ТА ГОДИШНИНА НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР.
   В началото на 2004 г. Сдружение “Нова българска драма” спечели конкурс пред Общински фонд “Култура” и издаде СБОРНИК “ВОЙНИКОВИ ДНИ – ШУМЕН ‘2003” с докладите и фонограма на дискусиите от теоретичната конференция “Драматургията на Добри Войников”. В сборника бяха включени и фотоси от Изложбата “Добри Войников и театъра” (19 – 26.11.2003 г.), част от програмата на дните, посветени на 170-та годишнина от рождението на Добри Войников, организирани от сдружението и Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – Шумен.

   • Присъдени награди:
    Наградата на Шумен – раздел “Литература” - за издаването на поредицата “Фестивални пиеси” (м. май 2005 год.)
   Наградата на Шумен за принос към възстановяването и провеждането на Друмеви театрални празници “Нова българска драма” и за превръщането на фестивала в културен форум от национален мащаб (м. май 2003 год.)

Начало       За нас       Новини       150 години Български театър       Фестивал       Галерия       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov