162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!                      162-ри СЕЗОН НА ТЕАТЪРА!

 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

Международният фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА има за цел да стимулира създаването и поставянето на сцена на нови драматургични произведения от български автори, утвърждавайки гр.Шумен и театъра му като люлка и продължител на традициите на театралното дело у нас.

Фестивалът се провежда в периода от 11-ти до 16-ти май.

 • Фестивалът има три направления:
  • ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ по драматургични произведения на български автори. Прегледът има състезателен характер.
   • Право на участие във фестивала имат всички професионални театри – държавни, общински, частни, професионални театрални формации от страната и чужбина.
   • Селекционерът на Фестивала подбира и утвърждава заявените за участие спектакли. Той се определя и утвърждава от общото събрание на Сдружение "Нова българдса драма" до 30 октомври на настоящата година. Селекцията преминава в два етапа:
    1. І-ви етап - до 01 февруари на предстоящата година заявените за участие спектакли се изпращат за селекция на видеоносител.
    2. ІІ-ри етап – до 01 март на предстоящата година – селекционерът на Фестивала гледа на сцената на кандидатстващите театри спектаклите, подбрани от него от І-ви етап на селекцията и утвърждава афиша на изданието.
   • Заявките за участие се приемат до 01 февруари на предстоящата година на адреса на Сдружение "Нова българска драма" в гр.Шумен по поща или е-mail
   • Премиерата на кандидатстващия спектакъл не трябва да е по-късно от 15 февруари на предстоящата година.
  • АВТОРСКИ ПРОЧИТ на непубликувани и непоставяни български пиеси. Текстовете се събират със съдействието на всички театри в страната. Селекционерът на Фестивала определя номинациите в това направление.
   • Номинираните текстове се представят публично, пред аудитория под формата на дискусионни форуми,семинари,уъркшоп и други формати.
   • Срокът за кандидатстване на автори с нови текстове е 01 март на предстоящата година.
   • Журито на Фестивала заедно със селекционера определят една наградата за драматургия или до две поощрения за представените драматургични текстове.
  • СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМАтова направление включва представяне на тематични изложби, режисьорски, сценографски, актьорски проекти, пърформанси, семинари, конференции и др.

 

 • Международният фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА се организира ежегодно от Министерство на културата, Община Шумен, Дирекция "Изкуства и творческо поколение" към МК, Съюз на артистите в България, Сдружение "Нова българска драма" и Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен.
 • За провеждане на фестивала се формират:
  • ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:
   • Председател – кметът на Община Шумен.
   • Членове:
    • Зам. - кметът на Община Шумен
    • Представител на Дирекция "Изкуства и творческо поколение" към МК
    • Представител на Съюза на артистите в България
    • Представител на ДКТ "Васил Друмев" - Шумен
    • Представител на Сдружение "Нова българска драма"
   • Директор на Международният фестивал Друмеви Театрални Празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА е директорът на Драматично-куклен театър "Васил Друмев"- Шумен.
  • ЖУРИ, утвърдено от Организационния комитет, в състав:
   • Представител на Дирекция "Изкуства и творческо поколение" към МК
   • Представител на Съюза на артистите в България
   • Представител на Драматично-куклен театър "В. Друмев" - Шумен
   • Представител на Община Шумен
   • Представител на Сдружение "Нова българска драма"
 • В заключителната част на Международният фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА се присъждат награди и поощрения, както следва:
  • НАГРАДА ЗА ДРАМАТУРГИЯ – В НАПРАВЛЕНИЕ "АВТОРСКИ ПРОЧИТ".
  • НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН СПЕКТАКЪЛ.
  • НАГРАДА ЗА РЕЖИСУРА.
  • НАГРАДА ЗА СЦЕНОГРАФИЯ.
  • НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – МЪЖКА РОЛЯ.
  • НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – ЖЕНСКА РОЛЯ.
  • НАГРАДА ЗА АВТОРСКА МУЗИКА.
  • НАГРАДА ЗА ЧУЖДЕСТРАНЕН СПЕКТАКЪЛ
 • Средствата за организирането и провеждането на фестивала се осигуряват от Организационния комитет. Средствата се разпределят от Сдружение "Нова българска драма", както следва:
  • За командировъчни – пътни, дневни и нощувки – на участващите театри и театрални формации, при следните норми:
   • за театри от България, отстоящи на разстояние до 150 км. от гр. Шумен се изплащат командировъчни за 1 ден без нощувка;
   • за театри от България, отстоящи на разстояние над 150 км. от гр. Шумен се изплащат командировъчни за 2 дни и 1 нощувка;
   • за трупите от чужбина – фестивалът поема разходите по транспорта (гориво) на територията на България – от границата до Шумен и обратно, храна и нощувки.
  • За жури и награди.
  • За реклама.
  • За други стопански разходи.

*Забележка: Командировъчни се изплащат само на актьорите и техническия персонал, заети пряко в класираната постановка. Командировъчните включват пътните разходи на групите в двете посоки.

 • Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - Шумен.

 

Организационен комитет на
Международния фестивал
ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ
НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА


Начало       За нас       Новини       150 години Български театър       Фестивал       Галерия       Контакти
lovetheater.bg
WebDesign: ReFresh 4+ Ltd.
Photography: Hristo Hristov